Jak k testům přistupovat

IQ testy se používají na celém světě při testování pracovníků pro různé profese, kteří mají splňovat náročná kritéria nebo jsou jimi prověřováni uchazeči o studium na výběrových školách. Díku tomuto projektu si také vy můžete sami procvičit svoje myšlení, rozvíjet logické uvažování a ověřit svoje schopnosti.

Na těchto stránkách naleznete 15 IQ testů pro zjištění vašeho IQ v různých oblastech a 2 všeobecné - univerzální IQ testy, které zahrnují všechny oblasti dohromady.

Jestliže chcete zjistit svůj vrozený IQ co nejobjektivněji, dodržujte prosím následující zásady:

  • Nezačínejte s řešením testů, pokud vám nebudou jasné všechny pokyny.
  • Testy neřešte ve stresu nebo v obavě o dobrý výsledek.
  • Nejvhodnější doba pro řešení úloh je v dopoledních hodinách, kdy nejste vyčerpáni celodenní prací.
  • Jednotlivé otázky si předem neprohlížejte.
  • Z nabízených řešení je vždy pouze jedno správné. Ani jeden z úkolů nelze vyřešit více způsoby.
  • Na začátku testu vyplňte pravdivě svůj věk.
  • Pokud Vám řešení určitého úkolu potrvá velmi dlouho, nezdržujte se u něj příliš a pusťte se do dalších a k nevyřešenému se vraťte později (pokud to test umožňuje).
  • Nikdy nepodlehněte pokušení zjistit si výsledky testů dopředu nebo na testu s někým spolupracovat, výsledek by byl zcela znehodnocen.

Přejeme vám, aby řešení testů pro vás bylo příjemnou zábavou, poučením a upevněním vašeho sebevědomí.